collapse

* Forum | Форум

Vi Et Armis Under Linux Distributions by Citizen
[September 01, 2018, 10:43:32 PM]


Mod under development by Mijhael Samaniego Muñoz
[March 29, 2018, 08:59:08 AM]


Новости и нововъведения by bratignat
[January 26, 2018, 01:02:51 PM]


Newly added options and features by bratignat
[January 26, 2018, 01:00:15 PM]


Co author's not visible by Jukov
[January 23, 2018, 12:01:04 PM]

* Chat | Чат

Refresh History
 • bratignat: The site is updated with new feutures!
  January 22, 2018, 01:35:28 PM
 • bratignat: Top Page Links are fixed, enjoy
  April 12, 2017, 11:57:29 AM
 • Jukov: Весела Коледа и Весели Празници!
  December 24, 2016, 11:09:55 PM
 • bratignat: Merry Christmas
  December 24, 2016, 11:07:14 PM
 • bratignat: Back in the Game!
  December 12, 2016, 08:20:06 AM

Author Topic: Устройство и начин на програмиране  (Read 576 times)

bratignat

+Info

 • Tzar of Vitosha
  • View Profile
  • Vitosha Studio
Устройство и начин на програмиране
« on: December 11, 2016, 05:55:14 PM »
 • ▲▲▲0
 • ▼▼▼0
 • Както обясних в предишна тема, идеята ми относно проекта The Wolves II - Sendy е повече хора да разберат, как точно се прорамира играта. По този начин, ще има много и разнообразни идеи за обновяването й, които всеки ще може да използва.

  Затова тук ще публикувам нещо, като азбука на програмирането в EU III.

  Основното нещо, което трябва да знаем за Europa Universalis III, е че тя се състои от променяща се и неизменяща се част, Неизменящата се част е онова, което фединира играта, когато я започваме. Това са например фаиловете, които  определят, кой владее дадена провинция в конкретна година. Динамичната част се състои от събития и решения (events & decisions). Ако приемем неизменящата се част за снимка на картата на света, единствения, начин да изменяте нещо, щом веднъж сте започнали играта е като играете или като използвате решения или събития.

  Променливата част се състои от събития и решения. Събитията се намират в EU3\event, а решенията в  EU3\decisions. Езикът, на който са написани решенията и събитията, като цяло е еднакъв с много малки изключения.

  Събитията имат следните характеристики - те се случват тогава и само, тогава, когато са изпълнени всички условия дефинирани в тях, за да се случат. За разлика от събитията, решенията имат двустепенен механизъм, който ги осъществява - те имат и потенциал, освен условия, които се изисква да се случат.

  Частта от събитията и решенията, която дефинира, кога ще се случат или е възможно да се случат се нарича trigger (спусък). Когато условията дефинирани в trigger частта са налице, събитието или решението се "изтрелват" (случва).

  В събитията и случаите има още две важна части, една от които се нарича scope. Scope или обхват частта, определя, какво точно засяга събитието или решението - държава, група държави, провинции, владетели. Или кой ще "пострада" от случването на събитието/решение.

  Последната трета част от събитията и решенията се нарича -effect. Ефектът е самото действие. Да речем, преминаването ан една провинция от владение на една държава в фруга, сменяте на религията й, избухването на война между държави, наследяване и т.н.


  Code: [Select]
  Effects

  COUNTRY SCOPE:

  EU3 1.3:

  treasury
  Deduct/add money to the country’s treasury.
  Scope: country
  Syntax: treasury = x ( x = +-1..)

  prestige
  Increase/decrease the amount of prestige the country has.
  Scope: country
  Syntax: prestige = x ( x = +-0..1)


  inflation
  Increase/decrease the country’s inflation.
  Scope: country
  Syntax: inflation = x ( x = +-1..)

  stability
  Increase/decrease the country’s stability.
  Scope: country
  Syntax: stability = x (x = -3..3)

  war_exhaustion
  Increase/decrease the amount of war exhaustion a country has.
  Scope: country
  Syntax: war_exhuastion = x (x = +-1..10)

  manpower
  Increase/decrease the amount of manpower a country has.
  IN NOMINE 3.1: if x is between -0.999 and +0.999, it means the percentage of the maximum manpower of the country.
  Scope: country
  Syntax: manpower = x (x = +-0..1)

  army_tradition
  Increase/decrease the country’s army tradition.
  Scope: country
  Syntax: army_tradition = x (x = +-0..1)

  navy_tradition
  Increase/decrease the country’s naval tradition.
  Scope: country
  Syntax: navy_tradition = x (x = +-0..1)

  badboy
  Increase/decrease the country’s reputation-value.
  Scope: country
  Syntax: badboy = x (x = +- 1..)


  capital
  Move the capital to a new province.
  Scope: country
  Syntax: capital = province id

  religion
  Change a country’s religion.
  Scope: country
  Syntax: religion = religion type/THIS

  enable_religion
  Enable a certain religion.
  Scope: country
  Syntax: enable_religion = religion type

  add_core
  Make a certain province the country’s core.
  Scope: country
  Syntax: add_core = province id/THIS

  remove_core
  Loose an existing core on a province.
  Scope: country
  Syntax: remove_core = province id

  primary_culture
  Change the country’s primary culture.
  Scope: country
  Syntax: primary_culture = culture name/THIS

  add_accepted_culture
  Make a certain culture accepted by the country.
  Scope: country
  Syntax: add_accepted_culture = culture name/THIS

  remove_accepted_culture
  Remove an accepted culture from the country.
  Scope: country
  Syntax: remove_accepted_culture = culture name

  elector
  Add/remove an elector.
  Scope: country
  Syntax: elector = yes/no

  add_idea
  Give the country a new idea.
  Scope: country
  Syntax: add_idea = name of idea

  remove_idea
  Remove an existing idea from the country.
  Scope: country
  Syntax: remove_idea = name of idea

  government
  Change the current form of government for the country.
  Scope: country
  Syntax: government = government type

  change_tag
  Transform the country into a new nation.
  Scope: country
  Syntax: change_tag = country tag

  technology_group
  Allow the country to change technology group for better or for worse.
  Scope: country
  Syntax: technology_group = latin/eastern/muslim/indian/chinese/
  african/new_world

  add_country_modifier
  Add a country modifier with certain effects to the country.
  Scope: country
  Syntax: add_country_modifier = name of modifier

  set_country_flag
  Set a flag for the country to indicate that certain criteria have been met.
  Scope: country
  Syntax: set_country_flag = name of flag

  clr_country_flag
  Remove a country flag.
  Scope: country
  Syntax: clr_country_flag = name of country flag

  missionaries
  Increase/decrease the number of missionaries that are available to the country.
  Scope: country
  Syntax: missionaries = x (x = +-1..5)

  merchants
  Increase/decrease the number of merchants that are available to the country.
  Scope: country
  Syntax: merchants = x (x = +-1..5)

  colonists
  Increase/decrease the number of colonists that are available to the country.
  Scope: country
  Syntax: colonists = x (x = +-1..5)

  spies
  Increase/decrease the number of spies that are available to the country.
  Scope: country
  Syntax: spies = x (x = +-1..5)

  diplomats
  Increase/decrease the number of diplomats that are available to the country.
  Scope: country
  Syntax: diplomats = x (x = +-1..5)

  discover
  Allow a country to discover a certain province.
  Scope: country
  Syntax: province id = { discover = yes }

  casus_belli
  Give another country a casus belli on the current country.
  Scope: country
  Syntax: random_country = { casus_belli = THIS }
  Syntax: any_neighbor_country = { casus_belli = THIS }

  add_casus_belli
  Give the current country a casus belli on another country.
  Scope: country
  Syntax: random_country = { add_casus_belli = THIS }
  Syntax: any_neighbor_country = { add_casus_belli = THIS }

  relation
  Improve/Worsen relations between two countries. If this is used the scope has to be changed first so that the effects applies to both the current country and some other state.
  Scope: country
  Syntax: relation = { who = country tag/THIS value = x }

  secede_province
  Cede a specific province to the specified country.
  Scope: country
  Syntax: province id = { secede_province = country tag }

  inherit
  Allow the country to inherit the specified country.
  Scope: country
  Syntax: inherit = country tag

  release
  Allow the country to release the specified country and thereby create a new independent nation.
  Scope: country
  Syntax: release = country tag

  remove_advisor
  Remove an advisor from the country’s court.
  Scope: country
  Syntax: remove_advisor = advisor type

  war
  Start a war between the current country and the specified state.
  Scope: country
  Syntax: war = country tag

  loan_size
  Increase/decrease the loan size that is set for the country.
  Scope: country
  Syntax: loan_size = x (x = +-1..)

  policies
  Move the policy slider the specified amount of steps.
  Scope: country
  Syntax: p = x (x = +-1..5)
  (p = aristocracy_plutocracy/
  centralization_decentralization/
  innovative_narrowminded/
  mercantilism_freetrade/
  offensive_defensive/
  land_naval/
  quality_quantity/
  serfdom_freesubjects)

  technology
  Invest a certain amount of money into the specified technology.
  IN NOMINE 3.1: if x is between -0.999 and +0.999, it means the percentage of the current cost for that technology.
  Scope: country
  Syntax: t = x (x = +-1..)
  (t = land_tech
  naval_tech
  trade_tech
  production_tech
  government_tech)

  Napoleon’s Ambition:

  set_revolution_target
  Makes the current country a revolution target.
  Scope: country
  Syntax: set_revolution_target = this / from / tag

  country_event
  Triggers the specified country event for the current country.
  Scope: country
  Syntax: country_event = event_id

  remove_country_modifier
  Removes a certain country modifier from the current country.
  Scope: country
  Syntax: remove_country_modifier = name of modifier

  create_marriage
  Creates a royal marriage with another country.
  Scope: country
  Syntax: create_marriage = this / from / tag

  create_alliance
  Creates an alliance with another country.
  Scope: country
  Syntax: create_allieance = this / from / tag

  create_admiral
  Creates a random admiral that will be equivalent to one generated with the given amount of tradition.
  Scope: country
  Syntax: create_admiral = amount of tradition (0-100)

  create_explorer
  Creates a random explorer that will be equivalent to one generated with the given amount of tradition.
  Scope: country
  Syntax: create_explorer = amount of tradition (0-100)

  create_conquistador
  Creates a random conquistador that will be equivalent to one generated with the given amount of tradition.
  Scope: country
  Syntax: create_conquistador = amount of tradition (0-100)

  create_general
  Creates a random general that will be equivalent to one generated with the given amount of tradition.
  Scope: country
  Syntax: create_general = amount of tradition (0-100)

  define_admiral
  Creates an admiral with the given name and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_admiral = {
  name = "name"
  shock = num
  fire = num
  siege = num
  maneuver = num
  }

  define_explorer
  Creates an explorer with the given name and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_explorer = {
  name = "name"
  shock = num
  fire = num
  siege = num
  maneuver = num
  }

  define_conquistador
  Creates a conquistador with the given name and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_conquistador = {
  name = "name"
  shock = num
  fire = num
  siege = num
  maneuver = num
  }

  define_general
  Creates a general with the given name and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_general = {
  name = "name"
  shock = num
  fire = num
  siege = num
  maneuver = num
  }

  define_ruler
  Creates a new ruler with the given name and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_ruler = {
  name = "name"
  regent = yes / no
  female = yes / no
  DIP = num
  MIL = num
  ADM = num
  }

  remove_merchant
  Removes a merchant from a random COT.
  Scope: country
  Syntax: remove_merchant = this / from / random / tag

  add_merchant
  Adds a merchant to a random COT.
  Scope: country
  Syntax: add_merchant = this / from / random / tag

  kill_ruler
  Kills a ruler.
  Scope: country
  Syntax: kill_ruler = “name” / this

  kill_leader
  Kills a leader.
  Scope: country
  Syntax: kill_leader = “name” (random does not work)

  release_vassal
  Allow the country to release the specified country as a vassal.
  Scope: country
  Syntax: release_vassal = this / from / random / tag


  In Nomine:

  set_variable
  Creates a new variable and assigns it the specified value.
  Scope: country
  Syntax: set_variable = {
  which = variable_name
  value = x (x = +-1..)
  }

  change_variable
  Increases or decreases the value of an existing variable.
  Scope: country
  Syntax: change_variable = {
  which = variable_name
  value = x (x = +-1..)
  }

  random
  Adds an x percent chance that a given effect will trigger. If the x% is not met, nothing will happen. So for instance it allows to have an event that MAY lower stability, but also may be innocuous.
  Scope: country
  Syntax: random = {
  chance = x
  [effect] (f.ex: stability = -1)
       }

  random_list
  Allows to have an event where any of a number of things can happen, depending on the odds given. For instance, a 50/50 chance of either a loss of stability or a rebellion right there and then.
  Scope: country
  Syntax: random_list = {
  [odds1] = { [effect1] }
  [odds2] = { [effect2] }

  }

  Example: random_list = {
  50 = { owner = { stability = -1 } }
  50 = { anti_tax_rebels = 1 }
  }

  set_global_flag
  Creates a global flag for all countries.
  Scope: global
  Syntax: set_global_flag = name of global flag

  create_advisor
  Creates a random advisor. NEEDS TESTING
  Scope: country
  Syntax: create_advisor = ????


  define_advisor
  Creates an advisor of the given type and stats.
  Scope: country
  Syntax: define_advisor = {
  name = “advisor name”
  type = type of advisor (statesman…)
  skill = num
  }

  remove_fow
  Removes the target country's fog of war for the country that receives the event so he can see everything in the given country for a period of x months. Not sure if it works with events, it only appears in common\spies.txt in vanilla.
  Scope: country
  Syntax: remove_fow = x
  Code: [Select]
  Scopes
  Several commands can change scope. Whenever the scope is changed, every effect from then on will refer to the new country or province.  Some effects accept a THIS as an argument, which refers to the country or province that received the event.

  COUNTRY SCOPE:

  EU3 1.3:

  ally
  Changes the current scope to any allied country.
  Scope: country
  Syntax: ally = { effects… }

  any_country
  Changes the current scope to any available countries.
  Scope: country
  Syntax: any_country = { effects… }

  random_country
  Changes the current scope to any available country.
  Scope: country
  Syntax: random_country = { effects… }

  emperor
  Changes the current scope to the emperor.
  Scope: country
  Syntax: emperor = { effects… }

  controller
  Changes the current scope from the current province to the country that controls it.
  Scope: country
  Syntax: controller = { effects… }

  owner
  Changes the current scope from the current province to the country that owns it.
  Scope: country
  Syntax: owner = { effects… }

  [country tag]
  Changes the current scope to a specific country, chosen by its tag.
  Scope: country
  Syntax: [TAG] = { effects… }


  Napoleon’s Ambition:

  FROM
  Changes the current scope to the country that triggered the current event.
  Scope: country
  Syntax: FROM = { effects… }

  revolution_target
  Changes the current scope to a country that has been chosen as a revolution target..
  Scope: country
  Syntax: revolution_target = { effects… }

  local_enemy
  Changes the current scope from the current province to an enemy country with troops in it.
  Scope: country
  Syntax: local_enemy = { effects… }

  any_neighbor_country
  Changes the current scope to any available neighboring countries.
  Scope: country
  Syntax: any_neighbor_country = { effects… }

  overlord
  Changes the current scope either to the senior partner in a PU with the current country or to its overlord if it’s a vassal.
  Scope: country
  Syntax: overlord = { effects… }
  In Nomine 3.0:

  crusade_target
  Changes the current scope to the country currently targeted by a crusade.
  Scope: country
  Syntax: crusade_target = { effects… }

  any_elector
  Changes the current scope to any elector in the HRE.
  Scope: country
  Syntax: any_elector = { effects… }  In Nomine 3.1:

  rival_countries
  Changes the current scope to any rival country.
  Scope: country
  Syntax: rival_countries = { effects… }  threat_countries
  Changes the current scope to any country that is currently perceived as a threat.
  Scope: country
  Syntax: threat_countries = { effects… }
  PROVINCE SCOPE:

  EU3 1.3:

  capital_scope
  Changes the current scope from the current country to its capital.
  Scope: province
  Syntax: capital_scope = { effects… }

  random_owned
  Changes the current scope from the current country to any owned province.
  Scope: province
  Syntax: random_owned = { effects… }

  any_neighbor_province
  Changes the current scope to any neighboring province.
  Scope: province
  Syntax: any_neighbor_province = { effects… }

  [province ID]
  Changes the current scope to a specific province, chosen by its ID number.
  Scope: province
  Syntax: [ID] = { effects… }
  Napoleon’s Ambition:

  any_owned
  Changes the current scope from the current country to any owned provinces, and affects them all.
  Scope: province
  Syntax: any_owned = { effects… }

  random_center_of_trade
  Changes the current scope from the current country to any province with a COT (only the ones that you own or any of them?).
  Scope: province
  Syntax: random_center_of_trade = { effects… }

  heretic
  Changes the current scope to a province with a religion different from the state religion.
  Scope: province
  Syntax: heretic = { effects… }

  random_empty_neighbor_province
  Changes the current scope to any empty neighboring province.
  Scope: province
  Syntax: random_empty_neighbor_province = { effects… }
  In Nomine 3.0:

  [region name]
  Needs to be tested to make sure, but I guess it changes the scope to a province in the specified region.
  Scope: province
  Syntax: [region name] = { effects… }
  Tags: